Nový dizajn Maskovacie fólie RX N-08

Nový dizajn materiálov Reoflex harmonizuje spotrebný materiál značky. Dnes je na prelome Maskovacie fólia Reoflex RX N-08. Materiál je vyrobený z vysokohustotného polyetylénu s hrúbkou 7 mikrónov v dvoch verziách: 4x5 ma 4x7 m.

Všeobecné a technické informácie sú stále veľké a čitateľné na obale, pre pohodlie kupujúcich sú veľkosti filmu zvýraznené modrou a zelenou značkou.

Reoflex_фото продукции_пленка.jpg